วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ระวังคำสอน "ข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรือง" (Prosperity Gospel)

คำสอนเรื่องคำพยากรณ์ การเจิม และหมายสำคัญในคริสตจักร

ค่ายประจำปีสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ 2014

พลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นชุมชน

New Document

เรียนรู้ชีวิตกับคลิปที่น่าสนใจ

เรียนอัลฟ่าคอร์ส (เสียง)

เรียนการอบรมพระคัมภีร์เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ Alpha Course


01.คริสเตียนเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่จริง และไม่เกี่ยวกับฉันจริงหรือ?


02.พระเยซูคือใคร?


03.ทำไมพระเยซูต้องตาย?


04.ฉันจะมีความแน่ใจในความ่เชื่อได้อย่างไร?


05.ทำไมฉันควรอ่านพระคัมภีร์และควรอ่านอย่างไร?


06.ทำไมฉันจึงอธิษฐานและจะอธิษฐานอย่างไร?


07.พระเจ้าทรงนำฉันอย่างไร?


08.พระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร?


09.พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำอะไรบ้าง?


10.ฉันจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร?


11.ฉันจะต่อด้านวิญญาณชั่วได้อย่างไร?


12.ทำไมฉันควรเป็นพยานกับผู้อื่นและควรเป็นพยานอย่างไร?

13.ปัจจุบันพระเจ้ายังทรงรักษาโรคอยู่หรือไม่?


14.คริสตจักรคืออะไร?


15.ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร?

คริสตจักรชลบุรีแบ๊บติสต์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

คริสตจักรชลบุรีแบ๊บติสต์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน