แผนผังบริหาร

แผนผังบริหารคริสตจักร ศิษยาภิบาล และผู้นำ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่าง ๆ

ศิษยาภิบาลและคณะธรรมกิจคริสตจักร


อาจารย์สมศักดิ์ ปัดทพัด

คณะธรรมกิจ คุณบู๊เที่ยว แซ่เตียว คณะธรรมกิจ พ.ท.อรัญ เรืองฤิทธิ์

คณะธรรมกิจ คุณสมชาย สนิทใจรักษ์ คณะธรรมกิจ คุณสง่า สืบตระกูล

คณะธรรมกิจ อ.อินทิรา วัฒนลิมานนท์ คณะธรรมกิจ อ.มัลลิกา มนูญกิตติพันธ์

คณะธรรมกิจ คุณปรานี ตระการพงษ์ คณะธรรมกิจ คุณวิลาวัลล์ เขยตุ้ย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น